Vedligeholdelse og Service

Vigtigt!
Senest 3 måneder efter opstillingen, skal alle redskaber efterspændes.
Samtidig bør tovværk, kæder, sjækler, kovser og andre bevægelige dele kontrolleres.

For at forebygge uheld på legepladsen bør ejer eller driftsleder sikre sig, at der udarbejdes en hensigtsmæssig vedligeholdelsesplan.
Planen bør indeholde oplysninger om, hvilke komponenter der skal vedligeholdes på hvert enkelt redskab og på faldunderlaget.
Den bør ligeledes indeholde procedurer for tilsvarende relevante ting, som fx. skader og hærværk.

 

Rutinemæssig vedligeholdelse:
Den rutinemæssige vedligeholdelse bør bestå af forebyggende foranstaltninger, for at bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau.
Sådanne foranstaltninger bør foretages med jævne mellemrum, og mindst omfatte følgende punkter:
• Legearealet holdes rent og velplejet.
• Faldunderlag udjævnes og renses for skarpe genstande og andre efterladenskaber.
• Rengøring af legeredskaber. (a)
• Smøring af lejer og andre bevægelige dele.
• Udskiftning af slidte og defekte dele af tovværk, kæder, sjækler, kovser og andre bevægelige dele.

 

Forbedrende vedligeholdelse:
Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats, som udføres i forbindelse med den årlige hovedinspektion.
Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl, eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber og faldunderlag.

 

Sådanne foranstaltninger omfatter følgende punkter:
• Efterfyldning af løst faldunderlag.
• Rengøring af legeredskaber. (a)
• Efterspænding af løsnede dele, især bolte, beslag og ophæng.
• Udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele.
• Overfladebehandling af træværk. (b)

 

(a): Vedligeholdelse er også en grundig rengøring af hele legeredskabet mindst en gang om året, især legetårne og klatreredskaber.
Sand, snavs, mos og alger og nedfald fra planter og træer holder på fugt, og øger risikoen for svampe og rådangreb.
Rengøring foretages nemt med en almindelig blød børste og rent vand.
Både mos og alger kan fjernes med de i handelen gængse midler mod grønne belægninger.
Valg af middel og metode afhænger af belægningens karakter, og sælger af midlet anbefaler metode som bør følges.

 

(b): Når træets overflade bliver udtørret og slidt, skal det genbehandles med en transparent overfladeprodukt.
Til dette anbefales det originale overflade produkt fra GO-LEG. På gå- og andre slidflader, bør der genbehandles mindst en gang om året.
Det er vigtigt, at vedligeholdelse af træværk altid foretages inden en egentlig forvitring i træets overflade er begyndt

Kontakt GO-LEG

GO-LEG

 

Rammsvej 11
DK-2670 Greve
CVR-nr. 1494-2084

 

 

Telefon: (+45) 20 26 11 98 

E-Mail: go-leg@go-leg.dk

GENVEJE:

 

Forside
Produkter
Inspiration
Kontakt
Go-leg
Nyheder

KONTOR:

 

GO-LEG
Rammsvej 11
DK-2670 Greve

 

Google mapsGoogle Maps

KONTAKT:

 

TlfTlf: (+45) 20 26 11 98

EmailMail: go-leg@go-leg.dk

 

 

TimeÅbningstider:
Man - Tors: 09:00 - 16:00
Fre: 09:00 - 15:30

OM GO-LEG:

 

GO-LEG ønsker at udvise social adfærd , vise hensyn til mennesker og miljø samt dermed handle på en social og etisk forsvarlig måde.
GO-LEGs legeredskaber opfylder som minimum gældende krav til en sikker legeplads.
Læs mere om GO-LEG her.